Doradztwo strategiczne, sprzedam firmę, fuzje i przejęcia to blog dla wszystkich zainteresowanych doradztwem strategicznym i budowanie strategii przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem kapitału dla firm i sprzedażą firm.
Blog > Komentarze do wpisu

Firmy konsultingowe w Polsce

Firmy doradcze są w Polsce.

Prezentacja firmy konsultingowej Augeo Ventures. Oferujemy projekty konsultingu strategicznego oraz transakcyjnego.
Firmy doradcze pozwalają na wykorzystanie wiedzy doradców do tworzenia doskonałych rozwiązań strategicznych.
Strategie firm mają duże poziomy istotności dla ich wyników, dlatego poleca się skorzystanie z profesjonalnych firm doradztwa strategicznego.
Usługa doradztwa strategicznego obejmuje szereg różnych zagadnień. Nieraz uznawane jest również fuzje i przejęcia jako część doradztwa strategicznego.
Przykładowy projekt konsultingowy obejmuje 3 zasadnicze kroki:
1. Dogłębne badanie działalności klienta
2. Zespołowe opracowanie możliwości rozwoju (kierunków strategicznych)
3. Ewaluacja opcji i stworzenie rekomendacji co do implementacji wybranej strategii rozwoju sprzedaży.
Czasem powie ktoś sprzedam firmę. Co wtedy czynić? Doradztwo transakcyjne!
Pomagamy w sprzedaży spółek do inwestorów strategicznych i finansowych oraz wykonujemy pozyskanie kapitału.
Przygotowana razem z Klientem, jasna i kompletna strategia wzrostu przedsiębiorstwa umożliwi:
stworzenie trwałych przewag strategicznych i tym samym wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
koncentrację podejmowanych działań na wysoko rentownych obszarach działalności;
uniknięcie drogich pomyłek mogących zagrozić istnieniu firmy;
ochronę przed złymi konsekwencjami dynamicznych trendów strategicznych;
skuteczne motywowanie managerów i załogi do działania;
wzrost opłacalności Spółki dla potencjalnych kupujących (sprzedaż udziałów).

Prezentacja firmy konsultingowej Augeo Ventures. Oferujemy projekty konsultingu strategicznego oraz transakcyjnego.
Firmy doradcze pozwalają na wykorzystanie wiedzy doradców do tworzenia doskonałych rozwiązań strategicznych.
Strategie firm mają duże poziomy istotności dla ich wyników, dlatego poleca się skorzystanie z profesjonalnych firm doradztwa strategicznego.
Usługa doradztwa strategicznego obejmuje szereg różnych zagadnień. Nieraz uznawane jest również fuzje i przejęcia jako część doradztwa strategicznego.
Przykładowy projekt konsultingowy obejmuje 3 zasadnicze kroki:
1. Dogłębne badanie działalności klienta
2. Zespołowe opracowanie możliwości rozwoju (kierunków strategicznych)
3. Ewaluacja opcji i stworzenie rekomendacji co do implementacji wybranej strategii rozwoju sprzedaży.
Czasem powie ktoś sprzedam firmę. Co wtedy czynić? Doradztwo transakcyjne!
Pomagamy w sprzedaży spółek do inwestorów strategicznych i finansowych oraz wykonujemy pozyskanie kapitału.
Przygotowana razem z Klientem, jasna i kompletna strategia wzrostu przedsiębiorstwa umożliwi:
stworzenie trwałych przewag strategicznych i tym samym wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
koncentrację podejmowanych działań na wysoko rentownych obszarach działalności;
uniknięcie drogich pomyłek mogących zagrozić istnieniu firmy;
ochronę przed złymi konsekwencjami dynamicznych trendów strategicznych;
skuteczne motywowanie managerów i załogi do działania;
wzrost opłacalności Spółki dla potencjalnych kupujących (sprzedaż udziałów).
poniedziałek, 07 czerwca 2010, doradztwo-strategia

Doradztwo Doradztwo strategiczne Doradztwo strategiczne Fuzje i przejęcia Pozyskiwanie kapitału